Thông tin đặt hàng

    Hồ sơ trực tuyến nâng cao
    Những đánh giá tốt sẽ thu hút sự chú ý và thu hút khách hàng tiềm năng đến với doanh nghiệp của bạn. Với phản hồi tích cực, sự hiện diện trực tuyến của bạn sẽ được tăng cường, dẫn đến tăng lượt truy cập trang web và lưu lượng truy cập.

    Thu thập thêm đánh giá với Hi-Tik
    Giảm bớt quá trình thu thập đánh giá
    Chỉ với một cú chạm đơn giản trên điện thoại của khách hàng, các đánh giá về doanh nghiệp của bạn sẽ hiện ra nhờ công nghệ NFC mới của chúng tôi