Khi quý khách được bìa thư bên trong sẽ bao gồm : một lá thư cảm ơn của công ty chúng tôi đối với quý khách khi sử dụng dịch vụ và số lượng thẻ quý khách đã đặt.
Bên trên lá thư cảm ơn có một mã QR. Khi quý khách quét mã QR bằng camera quý khách sẽ thấy một link xuất hình trên điện thoại . Nhấp vào link để xem hướng dẫn sử dụng thẻ.

Đầu tiền ta cho thẻ và điện thoại CHẠM VÀO NHAU trước hoặc sau.

Tiếp theo trên điện thoại xuất hiện link sau đó ta nhấp vào link để dẫn đến được menu hoặc mời đánh giá.

Muốn xem menu ta nhấp view menu muốn mời đánh giá thì ta nhấp mời đánh giá.

Nếu quý khách hàng chưa hiểu rõ cách thức thực hiện vui lòng liện hệ hotline : 252 365-6339